Koncepcja książki: Adam Pańczuk
Zdjęcia: Adam Pańczuk
Tekst: Sylwia Chutnik, Piotr Fiedler, Małgorzata Kuciewicz, Wojciech Mann, Joanna Sosnowska, Filip Springer, Jan Śpiewak, Bartosz Waglewski, Ludwika Włodek, Paweł Althamer
Redakcja: Olga Gitkiewicz
Projekt graficzny: Paweł Pogoda
Wydawca: Sputnik Photos